intro kalender bestyrelsen roning kajakker klubliv indlæg klubhistorie klublove links
 

Bestyrelsen
Info og referater
Optagelse
Udvalg
Websiden
 
Bestyrelsen:
mail:   telefon og e-mail:   arbejdsopgaver:

Lars
 
Formand:
Lars Amtoft

 


 

kontakt til kommunen, havneudvalg
handicap

Karl-Otto

 

Næstformand:
Karl-Otto Markussen


 


 

mødereferater, bådskur, kajakker og andet materiel

Torben
 
Kasserer:
Torben Frohn NovaKonto:
Arbejdernes Landsbank
5331-337518
 medlemskartotek, medlemsadmin,
e-nøgler

refusionsblanket

Dorte Marnø   Best.medlem:
Dorte Marnø

 

 


skabe/nøgler, indkøb til daglig drift


Frederik Frejberg
 
Best.medlem:
Frederik Frejberg


 


 
Aktivitetsudvalg,
begynderinstruktion,
elektroniske rokort

Lene Mosegaard

 
Best.medlem:
Lene Mosegaard
  


Bygningsansvarlig, kontakt til rengøringRepræsentant i TCB: Morten Albertsen

Webmaster: Anne Frejberg - der ønsker afløsning!

Rokort.dk: Anders Finn Jørgensen

Løbstilmeldinger: Torben Frohn

DKF-data (EPP og blad), låsesmed: Torben Blankholm