NOVA web byggeweb tegninger tidsplan billeder
 

Nordea.fondenKlubben har fra Nordea-fonden modtaget støtte på 17.500 kr til udvidelse af dameomklædningsrum.
Læs dokumentet her.


Lokale- og AnlægsfondenLokale- og Anlægsfonden har bevilget os etableringstilskud på op til 150.000 kr.

Se bevillingen her!22.jan 2012: De sidste meldinger lyder, at håndværkerne er færdige den 1. marts, så vi får snart klubben tilbage og kan så komme igang med indretningen, hvor vi håber at mange klubkammerater vil hjælpe til... vi får bare en rigtig lækker klub :-)

Hvorfor lukkde klubhuset den 1. november og hvornår åbner det igen?

Klubhuset blev lukket fordi dækket på terrassen ved Hellerup Sejlklubs restaurant skulle renoveres. Dækket fungerer også som tag på vores klubhus så det kom til at berøre os direkte. Det er Gentofte kommune der har besluttet at det skal ske nu, så vi har ikke haft direkte indflydelse på det. I forhold til højsæsonen for kajakroning kom det til at genere os mindst muligt, hvilket også har været kommunens hensigt. Den indvendige renovering af terrassedækket begyndte den 1. november, hvor håndværkerne fjernede det eksisterede loft og rensede ned med både højtryksspuling med vand og tør sandblæsning. Derfor blev klubhuset tømt, så håndværkerne kunne arbejde uhindret. Når renoveringen af dækket var færdigt begyndte om-/udbygningen af vores klubhus, som er projekteret til at være afsluttet ved udgangen af februar 2012.

Kan jeg komme til at ro kajak efter den 1. november?
Hvis vejret tillader det, vil du stadigvæk kunne ro kajak, både på Bagsværd sø og Øresund. Morten Albertsen har sørget for at der er to K1 tur og to K2 tur i TCB i Bagsværd. Kontakt Morten hvis du gerne vil købe en nøglebrik til TCB.

Hellerup Kajakklub har udvist stor gæstfrihed og tilbyder at alle medlemmer i Nova kan benytte både omklædningsrum og materiel under ombygningen. Det er naturligvis en forudsætning at du er frigivet til at ro om vinteren og at du i øvrigt følger de retningslinjer, der er i Hellerup Kajakklub.

Der vil være adgang til et udvalg af vinteregnede kajakker fra Novas garage i gården, og fra Damernes Roklubs bådehal hvor vi har fået lov til at opmagasinere kajakker under ombygningen.

Hvorfor skal vores klubhus bygges om nu?
Tilbage i 2007 blev der søsat et projekt til ombygning af Palladiumkomplekset under Gentofte Kommunes BygOp initiativ. Nova gik aktivt med i projektet og kom med idéer til hvordan vi gerne ville have vores klubhus ombygget, på samme vis som vores naboklubber på havnen. Tankerne var store, men pengene viste sig at være små. Så det endte med at det store projekt blev lagt i skrivebordsskuffen. I stedet valgte kommunen at den fremtidige vedligeholdelse så vidt muligt skal bygge på de idéer og facts omkring bygningernes stand, der var samlet op under projektfasen. Nu er tiden kommet hvor terrasse dækket skal renoveres, og derfor passer det god sammen med, at ombygge klubben nu. Det er flere fordele ved: klubben skal alligevel lukke i en periode, der er stordriftsfordele når ombygningen bliver en del af den samlede entreprise, kommunen har en professionel byggestyre og arkitekt på det store renoveringsprojekt, som også kan hjælpe med vores ombygning, vil slipper for at betale moms når ombygningen bliver en del af den samlede entreprise.

Hvad kommer der til at ske med klubhuset?
De ændringer der kommer til at ske med klubhuset, svarer meget godt til de idéoplæg vi gav til BygOp tilbage i 2007. Klik på menupunktet 'tegninger' for at se nærmere.

Hvor kommer pengene fra?
Det samlede projekt koster i underkanten af 1 mio. kroner, hvor Gentofte Kommune betaler en stor andel (det er kommunen der ejer bygningen, som Nova låner). Nova betaler selv 300.000 kroner som kommer fra et rentefrit lån fra DIF og kassebeholdningen.

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du skrive til kasserer@kajakklubben-nova.dk